Våre nye websider er på snart på plass!


Netsense AS tilbyr produkter, tjenester og gir strategisk rådgivning innenfor de  fleste IT-relaterte fagområder med hovedvekt på konsulent- og utviklingstjenester. Vi bistår industri og næringsliv, kommuner og andre offentlige institusjoner.

Vår målsetting er å levere tjenester av ypperste faglig kvalitet, samtidig som vi ivaretar hensynet til hurtighet, tilgjengelighet og kostnads-effektivitet. Vi legger avgjørende vekt på personlig oppfølging og at våre tjenester er målrettede.

Vårt varespekter innen hardware og software omfatter utelukkende produkt fra veletablerte og anerkjente produsenter - konfigurert og dokumentert i henhold til produsentenes anbefalte "best practices" - og alltid til markedets beste priser.
 

 

 
 

 
Adresse:
Epost:
Telefon:
Telefaks:
Leirvollen 1, 3736 Skien
firmapost@netsense.no
+47 35 70 70 00
+47 35 70 70 01